A cura di B.M.A. BUIZZA MAZZEI AGENCY

Techfor
  • Cod. lab.188
  • 18/05/2010
  • 10:00 - 11:15
  • Padiglione 6
  • Stand SALA A

Indumenti protettivi C.B.R.N. di ultima generazione Paul Boyé